Aby se vaše cesta do zahraničí nestala noční můrou, není od věci uzavřít cestovní pojištění. Tento produkt najdeme v nabídce řady pojišťoven. K čemu slouží a pro koho je určeno?

Cestovní pojištění je určeno pro ty, kteří chtějí cestovat do zahraničí a chtějí vyloučit rizika značných starostí a finančních obtíží v případě neočekávaných událostí.
Kompletní nabídka cestovního pojištění vám umožní vycestovat do zahraničí s vědomím jistoty, že jste zabezpečeni pro případ náhlého onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě, a že se kdykoliv můžete obrátit na asistenční společnost s žádostí o pomoc.

Cestovní pojištění lze sjednat několika způsoby:

1. jako základní pojištění, tedy léčebné výlohy cestovního pojištění nebo
2. jako léčebné výlohy a balíček různých připojištění

Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci. Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané.

Z pojistné smlouvy, kde jsou sjednány léčebné výlohy může vzniknout povinnost pojišťovny uhradit například:

- lékařské ošetření
- pobyt v nemocnici
- léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí
- přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení
- náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatkůNehody a nečekané události se nevyhýbají nikomu, ani na cestách. Přečtěte si, co musí pojištěný učinit v případě pojistné události v zahraničí a jaké jsou jeho povinnosti ...

Pojištěný by měl učinit vše k odvrácení pojistné události a ke snížení rozsahu jejích následků, především bez zbytečného odkladu vyhledat po úrazu nebo při onemocnění lékařské ošetření. Dále je povinen řídit se pokyny pojistitele a pojistitelem pověřené asistenční služby.

V případě hospitalizace je povinen, pokud mu to jeho zdravotní stav dovoluje, vždy kontaktovat asistenční službu a tuto skutečnost nahlásit. Tuto povinnost pojištěný nemá, pokud hospitalizace byla s asistenční službou předem konzultována nebo asistenční službou přímo zprostředkována.
(Zdroj: finance.cz)

Pokud nechcete ponechat cestování náhodě a chcete svěřit své pojištění odborníkům, neváhejte nás kontaktovat.
Poptávkový formulář:
Položky Kontatní osoba, Telefon nebo Email jsou povinné položky, které je nutno vyplnit.
Firma:  
Kontaktní osoba: 
Adresa:   (ulice,město,PSČ)
Telefon:  
Fax:  
Email:  
Chci: 
Detail poptávky (informace):


Obsah stránek je pouze informativní. Změna obsahu vyhrazena. © Copyright 2009 - 2024 pojisteni.name, Projekty domů , stránky od www.diarek.cz
Odesláním formuláře, nebo e-mailu dáváte souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů v rozsahu nutném pro účely zpracování a případném zpracování třetí stranou. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

TOPlist